AAN DE ONTWERP TAFEL

NIELS LOUS  BEELDEND KUNSTENAAR
ARCHITECTONISCHE        VORMGEVER

ADRES: KARVEEL 4 4902 CP OOSTERHOUT TELEFOON: 0162 696525STATEMENT:

Inspiratie bronnen waaruit de thematiek van plastische verbeeldingen voortvloeit zijn  gerelateerd  aan zintuigelijke en /of actuele invloeden.

Inherent aan de diversiteit van themastellingen is om de meest essent- iele betekenis  te verkrijgen,wat een variabele vormgevings wijze geeft.

Deze thesen zijn medebepalend voor het evoceren bij de aanschouwer van  inhoudelijke  aspecten en  symbolische  intensiteit in de objecten.